Öppet vardagar mellan 8-17 Lunchstängt 11.00 - 12.00

Telefon 08 – 94 02 70

Kundservice

Vi finns här för dig och dina frågor

Vi har öppet vardagar mellan 8-17
Lunchstängt 11.00 - 12.00
Telefon 08 – 94 02 70.

Har du som kund frågor om Ljudinstallationer, Bildinstallationer, Beställa från Shoppen eller Offertförfrågningar
Maila oss på info(@)sela.se 
 
Serviceärende eller Felanmälan 
E-posta oss på service(@)sela.se

GDPR
EU:s nya Dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation”, GDPR.  träder i kraft den 25:e maj 2018 och innebär bland annat andra krav på hantering av personuppgifter. Nya Dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

Enligt den nya Dataskyddsförordningen krävs det att ni som kund informerar oss att vi får lagra era personuppgifter i våra system för hantering av era kundärenden. Detta innebär att vi kommer, precis som idag, spara telefonnummer, personnamn, leverans- och fakturaadresser samt e-post för att kunna komma i kontakt med er vid försäljning, reklamation, reskontra och supportärenden. Om ni idag är kund i form av enskild firma innebär det att alla era kontaktuppgifter som vi har sparade i våra system är personuppgifter.

Om ni som kund har slutkunder som inte vill till att ni eller vi sparar deras personuppgifter i samband med orderläggning
behöver detta uppges till oss när ni lägger en beställning via telefon till vår ordermottagning för dessa slutkunder.

Hos Sela AB tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
 
• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och       de personuppgifter vi samlar in om dig. 
• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning     att behålla dem. 
• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina   personuppgifter. 
• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder    och delar dina personuppgifter.

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda  ändamål. Dessa är följande:

• Behandla din beställning 
• Behandla betalningar
• Leverera produkter 
• Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, 
användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, 
personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.
 
Sela AB kommer inte att olagligen dela din information med andra företag.

I enlighet med Dataskyddsförordningen behöver ni som kund meddela oss om ni accepterar eller avböjer att vi sparar era personuppgifter i våra system.

Med Vänliga Hälsningar 
Sela AB 

Kundservice1Kundservice1
Kundservice
Kundservice