Öppet vardagar mellan 8-17 Lunchstängt 11.00 - 12.00

Telefon 08 – 94 02 70

Miljö

Företaget och dess verksamheter ska genomsyras av miljöhänsyn i form av omsorg om inre och yttre miljö.

Vår ambition är att i största möjliga mån använda produkter som kan medverka i ett kretslopp där förnyelse och återvinning uppnås.

Som ett led i vårt miljöarbete tillämpas källsortering av emballage, kontorspapper med mera i den dagliga verksamheten. Våra egna 
kontors- och produktionslokaler, är utformade med tanke på detta.

De leverantörer och samarbetspartner vi använder för produkter och tjänster instrueras för att kunna följa och ingå i vårt miljöarbete.

Förbrukade elektronikprodukter och övrig tillhörande elektronik, kablage med mera återtages för att kunna demonteras vid återvinningsanläggning.

Vi följer tillämpningar och förordningar.
MiljoMiljo
Miljo
Miljö